Shitje me shumicë për ushqimin e kafshëve

Shitje me shumicë për ushqimin e kafshëve. Ne eksportojmë ushqime të kafshëve cilësore në mbarë botën. Nga magazina dhe qendra jonë e shpërndarjes në Konya. Furnizojmë mbi 50 produkte për kuaj, kafshë ferme, kafshë të vogla dhe zogj. Blini suplement proteinash, DDGS misri në blegtori, përbërës për ushqimin e kafshëve, aditiv për ushqimin, prodhues/prodhues DDGS misri, DDGS misri për shpendë/gjedhë. Ushqim me shumicë të kafshëve cilësore për eksport.

Duke treguar të gjitha rezultatet 5